Bakre ingången till Eilermarkskolan.

Tryck

Tryck

Tryck

Information enligt § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Operatör av hemsidan:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Auktoriserad representant:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakt: Telefon: 02562/965070
Fax: 02562/97605
E-post: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Disclaimer Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 para.1 TMG (tyska telemedielagen) och allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lagstiftning förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en specifik överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.