Skolgården med lekutrustning.

Välkommen till Eilermarkskolans hemsida

Den bakre entrén till EIlermark-skolan.

Välkommen till Eilermarkskolans hemsida

Skolgården med klätternät och gungbräda.

Välkommen till Eilermarkskolans hemsida

Skolbyggnaden med Eilermarkskolans logotyp.

Välkommen till Eilermarkskolans hemsida

Skolgård med gungor och sittplatser under träden.

Välkommen till Eilermarkskolans hemsida

Nyheter

Nyheter

                                                     
Vanliga frågor och svar