Eilermarka skolas aizmugurējā ieeja.

Imprint

Imprint

Imprint

Informācija saskaņā ar Teledienstgesetz (TDG) 6. pantu

Mājas lapas operators:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Pilnvarotais pārstāvis:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakti:
Mēs esam atbildīgipar savu saturušajās lapās saskaņā ar TMG 7. panta 1. punktu un vispārējiem likumiem.
Mēs kā pakalpojumu sniedzējs esam atbildīgi par savu saturu šajās lapās saskaņā ar TMG 7. panta 1. punktu un vispārējiem likumiem. Tomēr saskaņā ar TMG 8.-10. pantu mums kā pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma uzraudzīt pārraidīto vai saglabāto trešo personu informāciju vai izmeklēt apstākļus, kas norāda uz nelikumīgām darbībām. Tas neietekmē pienākumus dzēst vai bloķēt informācijas izmantošanu saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem. Tomēr atbildība šajā sakarā ir iespējama tikai no brīža, kad uzzinājām par konkrētu pārkāpumu. Tiklīdz mēs uzzināsim par šādiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēsīsim šo saturu.


Atbildība par saitēm Mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz ārējām trešo personu tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo trešo personu saturu. Par saistīto lapu saturu vienmēr ir atbildīgs attiecīgais lapu nodrošinātājs vai operators. Saites izveidošanas brīdī tika pārbaudītas, vai saitē iekļautajās lapās nav iespējami juridiski pārkāpumi. Nelikumīgs saturs saitojuma izveides laikā netika atpazīts. Tomēr pastāvīga saistīto lapu satura uzraudzība nav pamatota, ja nav konkrētu pierādījumu par pārkāpumu. Ja mēs uzzināsim par jebkādiem juridiskiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēsīsim šādas saites.

Autortiesības Uz saturu un darbiem, ko vietnes operatori izveidojuši šajās lapās, attiecas Vācijas autortiesību likums. Pavairošanai, apstrādei, izplatīšanai un jebkāda veida izmantošanai ārpus autortiesību likuma robežām ir nepieciešama attiecīgā autora vai radītāja rakstiska piekrišana. Šīs vietnes lejupielādes un kopijas ir atļautas tikai privātai, nekomerciālai lietošanai. Ciktāl šīs vietnes saturu nav radījis operators, tiek ievērotas trešo personu autortiesības. Jo īpaši trešo personu saturs ir attiecīgi marķēts. Ja jums tomēr ir kļuvis zināms par autortiesību pārkāpumu, lūdzu, attiecīgi informējiet mūs. Ja mēs uzzināsim par jebkādiem pārkāpumiem, mēs šādu saturu nekavējoties izdzēsīsim.