Zadný vchod do školy Eilermark.

Odtlačok

Odtlačok

Odtlačok

Informácie podľa § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Prevádzkovateľ domovskej stránky:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Splnomocnený zástupca:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakt:

E-mail: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Vyhlásenie o zodpovednosti za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade s § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o telemédiách) a všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Hneď ako sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych dôkazov o porušení. Ak zistíme porušenie právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.