Eilermarkskolens bakre inngangsparti.

Avtrykk

Avtrykk

Avtrykk

Informasjon i henhold til § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Operatør av hjemmesiden:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Fullmektig:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakt: Telefon: 02562/965070
Faks: 02562/97605
E-post: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Ansvarsfraskrivelse Ansvar for innhold
Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til § 7 nr. 1 TMG (den tyske telemedieloven) og generelle lover. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller til å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generell lovgivning forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra det tidspunktet vi får kjennskap til en konkret overtredelse. Så snart vi får kjennskap til slike overtredelser, fjerner vi innholdet umiddelbart.

Ansvar for len ker Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder som vi ikke har noen innflytelse på. Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet. En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett Innholdet og verkene som skapes av nettstedets operatører på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver form for bruk som går ut over det som er tillatt i henhold til opphavsrettsloven, krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på dette nettstedet ikke er laget av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Tredjepartsinnhold er spesielt merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på opphavsretten, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.