Задният вход на училището в Айлермарк.

Отпечатък

Отпечатък

Отпечатък

Информация съгласно § 6 от Закона за телекомуникациите (TDG)

Оператор на началната страница:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Упълномощен представител:
Maike Oltmanns, Konrektorin

За контакти: Телефон: 02562/965070
Факс: 02562/97605
Електронна поща: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Отказ от отговорност Отговорност за съдържанието
Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с § 7, ал. 1 TMG (германски закон за телемедиите) и общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 на TMG обаче ние като доставчик на услуги не сме длъжни да следим предаваната или съхраняваната информация от трети лица или да разследваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общото законодателство остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Веднага щом разберем за такива нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за линкове Нашият уебсайт съдържа линкове към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Отговорност за съдържанието на свързаните страници винаги носи съответният доставчик или оператор на страниците. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения в момента на свързване. Незаконно съдържание не е било разпознато по време на свързването. Въпреки това постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници не е целесъобразно без конкретни доказателства за нарушение. Ако узнаем за някакви правни нарушения, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторско право. Размножаването, обработката, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.