Zadní vchod do školy Eilermark.

Otisk

Otisk

Otisk

Informace podle § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Provozovatel domovské stránky:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Pověřený zástupce:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakt:

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy odpovědní za vlastní obsahna těchto stránkách. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíte. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.