Eilermarki kooli tagumine sissepääs.

Jälg

Jälg

Jälg

Teave vastavalt § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Kodulehe operaator:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Volitatud esindaja:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Kontakt: Telefon: 02562/965070
Faks: 02562/97605
E-post: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Vastutusest loobumine Vastutus sisu eest
Teenusepakkujana vastutame oma sisu eest nendel lehekülgedel vastavalt § 7 lg 1 TMG (Saksa telemediaseaduse) ja üldistele seadustele. Vastavalt TMG §§ 8-10 ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud jälgima edastatud või salvestatud teavet kolmandate isikute kohta ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. See ei mõjuta kohustust eemaldada või blokeerida teabe kasutamine vastavalt üldistele õigusaktidele. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates konkreetsest rikkumisest teadasaamisest. Niipea, kui me saame sellistest rikkumistest teada, eemaldame selle sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest Meie veebisait sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu üle meil puudub mõju. Seetõttu ei saa me võtta vastutust selle kolmanda osapoole sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või lehekülgede operaator. Lingitud leheküljed on lingi loomise ajal kontrollitud võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal tuvastatav. Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev jälgimine mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta rikkumise kohta. Kui me saame teada õigusrikkumistest, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus Veebilehe operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Paljundamine, töötlemine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle veebilehe allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Kuivõrd selle veebilehe sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on kolmandate isikute sisu tähistatud kui selline. Kui te siiski avastate autoriõiguste rikkumise, teavitage meid sellest. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldame sellise sisu kohe.