Πίσω είσοδος του σχολείου Eilermark.

Εκτύπωση

Εκτύπωση

Εκτύπωση

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 6 του Teledienstgesetz (TDG)

Διαχειριστής της ιστοσελίδας:
Eilermarkschule
Albrechtstraße 27
48599 Gronau


Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:
Maike Oltmanns, Konrektorin

Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 02562/965070
Fax: 02562/97605
Email: verwaltung@ems.schule.gronau.de


Αποποίηση ευθύνης Ευθύνη για το περιεχόμενο
Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με το § 7 παρ.1 TMG (Γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων) και τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία δεν επηρεάζονται από αυτό. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Μόλις λάβουμε γνώση τέτοιων παραβάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, επί του περιεχομένου των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο τρίτων. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, η διαρκής παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογη χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παράβασης. Εάν αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.